Dobrodošli na spletni strani

HL7 SlovenijaNamen HL7 Slovenija je spodbujanje določitve zanesljivih nacionalno uporabnih zdravstveno informacijskih standardov (normativnih dokumentov, pravilnikov, priporočil ipd.)  za izmenjavo, upravljanje in integracijo podatkov, ki podpirajo oskrbo/zdravljenje bolnikov ter nudenje zdravstvenih storitev.

Sekcija pomaga pri vzpostavljanju prilagodljivih in stroškovno učinkovitih pogojev, standardov, smernic, metodologij in podobnih storitev, ki omogočajo interoperabilnost, lokalizacijo, združljivost in učinkovitost zdravstvenega informacijskega sistema in elektronskega zdravstvenega zapisa.

Kontaktirajte nas
Ali nam pišite na:

Dobrodošli na spletni strani

HL7 SlovenijaNamen HL7 Slovenija je spodbujanje določitve zanesljivih nacionalno uporabnih zdravstveno informacijskih standardov (normativnih dokumentov, pravilnikov, priporočil ipd.)  za izmenjavo, upravljanje in integracijo podatkov, ki podpirajo oskrbo/zdravljenje bolnikov ter nudenje zdravstvenih storitev.

Sekcija pomaga pri vzpostavljanju prilagodljivih in stroškovno učinkovitih pogojev, standardov, smernic, metodologij in podobnih storitev, ki omogočajo interoperabilnost, lokalizacijo, združljivost in učinkovitost zdravstvenega informacijskega sistema in elektronskega zdravstvenega zapisa.

Dobrodošli na spletni strani

HL7 SlovenijaNamen HL7 Slovenija je spodbujanje določitve zanesljivih nacionalno uporabnih zdravstveno informacijskih standardov (normativnih dokumentov, pravilnikov, priporočil ipd.)  za izmenjavo, upravljanje in integracijo podatkov, ki podpirajo oskrbo/zdravljenje bolnikov ter nudenje zdravstvenih storitev.

Sekcija pomaga pri vzpostavljanju prilagodljivih in stroškovno učinkovitih pogojev, standardov, smernic, metodologij in podobnih storitev, ki omogočajo interoperabilnost, lokalizacijo, združljivost in učinkovitost zdravstvenega informacijskega sistema in elektronskega zdravstvenega zapisa.

HL7 - kaj je to?

Klinično delo vedno več izvajalcev zdravstvene dejavnosti je v Sloveniji čedalje bolje podprto tudi s (kliničnimi) informacijskimi sistemi.

Žal pa posamezni informacijski sistemi med seboj praktično niso povezani in ne omogočajo elektronske izmenjave podatkov in omogočajo zbiranje le delno strukturiranih podatkov. Ustrezne državne organizacije in ministrstva v Sloveniji niso naredili veliko za določitev standardov na področju zdravstvene in biomedicinske informatike kljub že skoraj desetletni vključenosti Slovenije v EU in v evropsko pobudo eZdravje.

V več zahodnih državah so v tem času dosegli velik napredek ravno z določanjem nacionalnih in mednarodnih standardov zdravstveno informacijskih rešitev, ki omogočajo veliko boljše in navzven poenoteno delovanje zdravstvenih informacijskih sistemov tudi v primeru, če jih izdelujejo različni ponudniki informacijskih rešitev.

Upravni odbor Slovenskega društva za medicinsko informatiko (UO SDMI) se zaveda potreb po uvajanju poenotenih informacijskih rešitev in pomena nacionalno določenih zdravstveno informacijski standardov, zato je podprl ustanovitev nevladne, prostovoljne, samostojne in nepridobitne sekcije HL7 Slovenija, ki se bo ukvarjala s tem področjem in sodelovala z največjo neprofitno organizacijo na področju zdravstveno informacijskih standardov HL7 International.

 
 

 

Namen HL7 Slovenija

Namen HL7 Slovenija je spodbujanje določitve zanesljivih nacionalno uporabnih zdravstveno informacijskih standardov (normativnih dokumentov, pravilnikov, priporočil ipd.) za izmenjavo, upravljanje in integracijo podatkov, ki podpirajo oskrbo/zdravljenje bolnikov ter nudenje zdravstvenih storitev.

Sekcija pomaga pri vzpostavljanju prilagodljivih in stroškovno učinkovitih pogojev, standardov, smernic, metodologij in podobnih storitev, ki omogočajo interoperabilnost, lokalizacijo, združljivost in učinkovitost zdravstvenega informacijskega sistema in elektronskega zdravstvenega zapisa.

Sekcija HL7 Slovenija zagotavlja referenčno točko za prilagajanje, lokalizacijo, razvoj in razširjanje zdravstveno informacijskih standardov HL7 (in dopolnjujočih zdravstveno informacijskih standardov) v Sloveniji v skladu s pravili in omejitvami definiranimi s strani HL7 International.

Storitve HL7 Slovenija​

Sekcija svojo dejavnost oblikuje v skladu s programom sekcije. Namen sekcije je tudi povezati vse nosilce na področju standardizacije zdravstvenih informacijskih sistemov (še posebej na področju standardov HL7) ter na ta način usklajevati vsebinski razvoj, kakovost in sodobne oblike dela na področju oblikovanja, uvajanja in izobraževanja na področju zdravstveno informacijskih standardov.

Z namenom uresničevanja svojih ciljev se sekcija med drugim ukvarja tudi z naslednjimi nalogami:

Aktivnosti na področju standardizacije vključujejo vse od  prilagajanje in lokalizacija standardov HL7 do zagotavljanja odgovorov na specifična vprašanja.

HL7 organizira predavanja in druge dejavnosti za svoje člane in druge ter ureja literaturo ter izobraževalne materiale s področja dejavnosti sekcije.

Spremljamo razvoj izkušenj in dobrih praks ter sistematično zbiramo informacije o izdelkih, tehnologijah, projektih in iniciativah povezane s standardizacijo in še posebej s HL7.

Sodelujemo pri oblikovanju smernic in kazalnikov/meril za ocenjevanje sistemov ter certificiramo skladnost aplikacij, sistemov, storitev in razvojnih orodij

Pomagamo pri oblikovanju, izvajanju in upravljanju raziskav, raziskovalnih projektov, pobud in strategij, pri katerih je zahtevana uporabo standardov.

HL7 nudi tudi širok nabor drugih storitev, ki si jih lahko podrobneje preberete na spodnji povezavi.

Prijavnica za članstvo HL7 Slovenija

Seznanjen sem in sprejemam pravice in dolžnosti, ki izhaja jo iz članst va HL7 Slovenija.

Podatki bodo uporabljani zgolj za potrebe sekcije HL7 znotraj društva SDMI. Hvala za zaupanje

Letna članarina*:
pravice članovvrsta članstvaudeležba na srečanjih*višina članarine z DDV
ponudniki in proizvajalci IT opreme in storitev ter nosilci oz. upravljavci večjih informacijskih sistemov (pravne osebe)imajo pravice uporabe dokumentov in informacij o standardih HL7, ki jih dobijo preko HL7 Slovenija za potrebe svojih projektov in proizvodov ter podajati informacije o HL7 svojim strankam4 vstopnice s popustom za predstavnike pravne osebe za HL7 srečanje, ki ga organizira HL7 Slovenija500 EUR
večji uporabniki IT - bolnišnice in ostale zdravstvene organizacije z več oddelki in kompleksnim informacijskim sistemom ter neprofitna združenja (pravne osebe)imajo pravice uporabe vseh informacij o standardih HL7, ki jih dobijo preko HL7 Slovenija za svoje potrebe in jih lahko posredujejo svojim sodelavcem2 vstopnici s popustom za predstavnike pravne osebe za HL7 srečanje, ki ga organizira HL7 Slovenija200 EUR
manjši uporabniki IT - posamezne specialistične ambulante, laboratoriji, ostale zdravstvene ustanove, mala podjetja z enostavnim informacijskim sistemom (pravne osebe)imajo pravice uporabe vseh informacij o standardih HL7, ki jih dobijo preko HL7 Slovenija za svoje potrebe in jih lahko posredujejo svojim sodelavcem1 vstopnico s popustom za predstavnika pravne osebe za HL7 srečanje, ki ga organizira HL7 Slovenija90 EUR
posamezni člani (fizične osebe)dokumentacijo o standardih HL7 dobivajo preko HL7 Slovenija samo za lastne potrebe, njihova predaja drugim osebam oziroma komercialna uporabani dovoljena1 neprenosljivo vstopnicos popustom za HL7 srečanje, ki ga organizira HL7 Slovenija20 EUR, v primeru plačane članarine za SDMI 10 EUR

Opomba: * pogoji in članarina se spreminjajo enkrat letno glede na sklepe IO HL7 Slovenija.

Vse dodatne informacije:

dr. Brane Leskošek,
HL7 Slovenija,
enaslov: brane.leskosek@mf.uni-lj.si
URL: http://www.sdmi.si/hl7/

Ljubljana, 12. junija 2018

Skip to content